Home

Moodyn diagrammi

A Moody diagram that can be used to estimate friction coefficient

Moody Diagram - Engineering ToolBo

Lauhdutusvoimalaitoksen sankey-diagrammi 8 KUVIO 6. Vastapainevoimalaitoksen toiminta 9 KUVIO 7. Pumppujen toiminta-alueet 10 Moodyn käyrästö 2 26 . Mollierin diagrammi, josta voi suoraan katsoa esimerkiksi energiankulutuksen. Diagrammista tarkemmin vesihöyryn tarkastelun yhteydessä. Prosessi on isentalpinen,. f Moodyn kitkakerroin [-] G massavirrantiheys [kg/sm 2] h lämmönsiirtokerroin [W/m 2K] k Kombivoimalaitoksen T,s-diagrammi (Lezuo 2007, 14-3).

Mollierin diagrammi, josta voi suoraan katsoa esimerkiksi energiankulutuksen. Diagrammista tarkemmin vesihöyryn tarkastelun yhteydessä. Prosessi on isentalpinen,. Moodyn diagrammi (Seppänen 1996, 97)..94 Liite 3. Puhaltimen liitäntähäviöitä (Mäkinen P Mollier Sketcher ohjelmalla laadittu diagrammi..

How to Read a Moody Chart (Moody Diagram) Owlcatio

  1. Opetussuunnitelmat - Metropolia Ammattikorkeakoul
  2. Kim Kurki Paineviemärin energia- ja kustannustehokkuuden kehittämi
  3. Kandidaatintyö: Lämmöntalteenottokattilan lämpötekninen mitoitus

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma - Opetussuunnitelmat

  1. Maatilakuivurit. Jukka Ahokas, Mikko Hautala. 28. helmikuuta PD

suosittu: